-->

Bila Ku Rindu Kampung

Sudah setengah lebih hidupku, pisah dengan ortu dan sanak saudara. Terkadang saya ingat mereka dan juga kampung. Dan ini adalah salah satu sudutnya, pemandangan Gunung Prahu, Jawa Tengah.
--------------------------------------------------------------
Ovi Share keeps your digital life organized
http://share.ovi.com
DotyCat - Teaching is Our Passion