-->

PELAFALAN NAMA TEMPAT YANG BERAKHIRAN HURUF “Q” DI KUBAR

Kutai Barat mempunyai banyak kampung di mana ejaannya berakhiran huruf ‘”q”, seperti: Muara Jawaq, Sakaq Tada, Muara Kallaq, Sekolaq Muliaq, Sekolaq Oday, Sekolaq Joleq, Sekolaq Darat, Besiq, dan lainnya.

Orang yang baru datang biasanya mengucapkannya sebagaimana adanya huruf q. Pelafalan yang lazim adalah membunyikannya seperti bunyi ‘hamzah’ dalam huruf Arab. Sakaq dibaca Saka’, Muliaq dibaca Mulia’ dan seterusnya. Dan sebaliknya pelafalan yang demikian, penulisan ejaannya mesti ditulis “q”. Adapun ejaan yang berakhiran huruf “k” seperti Melak, Barong Tongkok dibaca sebagaimana adanya. Bukan seperti orang Jawa membunyikannya. Melak tetap dibaca Melak bukan Mela’, seperti akhiran huruf “g” dalam ejaan Jawa dalam mengucapkan kata curug.

Kata yang berakhiran huruf vokal dilafalkan sebagaimana adanya, tidak ditambah hamzah seperti orang Sunda mengucapkan. Kata Geleo tetap dibaca geleo bukan geleo’.

DotyCat - Teaching is Our Passion